Karya Mahasiswa Komputer Grafis I : Karikatur Vinty Ardhina

Vinty Ardhina