PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL WEBSITE INFOGRAFIS LINI MASA ALIRAN SENI RUPA BARAT YANG SIGNIFIKAN SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BAGI MASYARAKAT PEMINAT SENI

Kelvin Aprilio – 2301884583