Perangcangan Komunikasi Visual Papan Permainan Baratayuda Perang Besar Pandawa dan Kurawa sebagai Media Alternatif Edukasi Terhadap Pelajar di Jakarta

Wina Trixie Cecilia – 2301867551