Perancangan Komunikasi Visual Publikasi Buku Lelaki Harimau oleh Eka Kurmawan

Karya Tugas Akhir
Publikasi 

Diendra Cavina Rahmadina
1501161736