Publikasi Anyone Can Cook

Publikasi: Anyone Can Cook. Desain: Thea Tirza. Studio: Tugas Akhir.