Karya Mahasiswa Komputer Grafis I : Karikatur Yukari Putri

Yukari Putri