sharing alumni: Trend UI dan UX

Sharing materi kelas dari Alumni bernama: Candra Wijaya Setiawan (Hom Pim Play) diadakan pada tanggal 07/05/15 jam 12.20, Kelas: LD32, Ruang: M3C, Mtk: NewMed2, dengan topik sharing Trend UI dan UX Masa Kini.

03_UI&UX

James Darmawan